Help

Klachten, Garantie & Reparatie

Proshop kundenservice

 • Wanneer je een foutief of defect product hebt, kun je hier via een online formulier een klacht indienen of door het modelformulier van herroeping te sturen via e-mail naar [email protected]
 • De garantie is je wettelijk recht om te klagen over eventuele gebreken van aangekochte producten. Mocht er sprake zijn van non-conformiteit, dan zijn wij wettelijk verplicht om jou als klant te helpen met de problemen. Dit houdt in dat wanneer het product niet voldoet aan de beloofde eisen en wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten, je het recht hebt op wettelijke garantie.
 • Heb je een klacht over onze dienstverlening? Je bent altijd welkom om contact met ons op te nemen via e-mail: [email protected] of via telefoon: 085 301 55 55
In sommige gevallen kan het voorkomen dat Proshop a/s onderzoekskosten in rekening brengt in verband met behandeling van een garantieclaim:
 • Wanneer de klant producten aan Proshop a/s verstuurd waarbij de door de klant aangegeven fout of het defect niet kan worden geconstateerd.
 • Wanneer de fout of het defect te wijten is aan door de klant geïnstalleerde software van derden. We raden je daarom aan om te testen of de fout ook zonder deze software van derden voorkomt. Proshop a/s test alle producten in de oorspronkelijke configuratie. 
 • Betreft de garantieclaim een onderdeel in een computer die niet door Proshop a/s gebouwd is, dan wordt een uur in rekening gebracht voor de tijd die nodig is voor het demonteren van dit onderdeel, en het testen van de computer in zijn geheel. Dit is ook van toepassing wanneer meerdere losse hardwarecomponenten worden ingezonden die elk getest moeten worden.
 • Wanneer de oorzaak van het defect te wijten aan door de klant veroorzaakte fysieke schade of vloeistofschade, of het product anderszins behandeld is, op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies van de producent.
De onderzoekskosten worden berekend op basis van de tijd die wordt besteed aan het vinden, testen en het oplossen van problemen, en bedragen €35 per half uur incl. BTW, maar maximaal €70 incl. BTW.
 
 • Wanneer je een klacht indient, word je gevraagd een foutomschrijving in te vullen. Hier is een korte uitleg van hoe we graag willen dat je elke stap beantwoordt: 
  • Gebeurt de fout periodiek?
   • Als het defect niet permanent is, maar slechts af en toe optreedt, antwoord dan ''ja''.
   • Als de fout constant is, antwoord dan ''nee''.
   • Als je twijfelt, antwoord dan ''weet niet''. 
  • Beschrijving van de fout:
   • Geef een korte beschrijving van waar en hoe de fout op je product kan worden gedetecteerd.
   • Gebeurt de fout periodiek, dan is het belangrijk dat je beschrijft hoe vaak de fout optreedt.
   • Link naar een video of een foto van de fout.
  • Serienummer / IMEI-nummer:
   • Als het product een serienummer heeft, schrijf dat dan hier.
   • Als je een mobiele telefoon inlevert, typ dan hier het IMEI-nummer.
  • Eventueel wachtwoord om in te loggen op de machine of het besturingssysteem:
   • Wij hebben je wachtwoord nodig om in te loggen op het product en de fout te onderzoeken, als je bijvoorbeeld een computer, tablet of mobiele telefoon stuurt.
  • Is het product compleet? (zijn alle onderdelen bijgevoegd)
   • Idealiter hebben we alle onderdelen van het product nodig om de garantieclaim te kunnen behandelen. Dit vergemakkelijkt de afhandeling - en in het geval dat je garantie wordt geaccepteerd zal dit het proces van het omruilen van het product of het terugbetalen van je geld verkorten. 
   • Antwoord "ja" als je alle onderdelen opstuurt. 
   • Antwoord ''weet niet'' als je twijfelt.
   • Antwoord ''nee'' als je niet alle onderdelen opstuurt. 
  • Heb je nog opmerkingen over de klacht?
   • Je kunt bijvoorbeeld je eigen klantnummer invullen, als je niet de oorspronkelijke koper van het product bent.
Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via onze e-mail: [email protected] of via telefoon: 085 301 55 55. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Proshop a/s behandelt binnen 14 dagen na ontvangst van het defecte product de klacht inhoudelijk.
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).